Badd9
sAmR[h
Badd9
M^[R[h

[R[h
nCR[h
P
~
Q

R

S

T
~


~

U
~


~P
Q
R
S

گ


U
V
W
X

߂